Particileren: participeren als leren

Bert schreef dit opiniestuk voor een speciaal thema nummer over particileren van het tijdschrift Develop een HRD magazine rond leren en ontwikkelen. In dit opiniestuk houdt hij een pleidooi voor meer samenwerking tussen mensen maar ook tussen (men…

Bert schreef dit opiniestuk voor een speciaal thema nummer over particileren van het tijdschrift Develop een HRD magazine rond leren en ontwikkelen. In dit opiniestuk houdt hij een pleidooi voor meer samenwerking tussen mensen maar ook tussen (mensen en) organisaties om op die manier veel slimmer en efficiënter met de alsmaar complexer wordende maatschappelijke uitdagingen om te kunnen gaan. Als vertrekpunt voor een krachtige samenwerking definieert Bert het belang van duidelijk te weten wie je zelf bent als individu maar ook als organisatie. Enkel op deze manier ben je in staat om je eigen belang te delen met anderen. Dat is noodzakelijk om belangen te kunnen verbinden en krachtige samenwerking mogelijk te maken.